زودگیر شاتکریت پودری

زودگیر شاتکریت پودری                                     ESA.A-s

این محصول نوعی افزودنی زود سخت شونده و زودگیر کننده است که به منظور تسریع درگیرش اولیه و نهایی تمامی ملزومات سیمانی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد . ESA.A-s جهت عملیات شاتکریت به روش خشک مورد مصرف دارد .

موارد استفاده

  • تثبیت و لاینینگ تونل وکانال ها
  • بتن ریزی در هوای سرد
  • قالب برداری در مدت زمان کوتاه
  • ملات های ترمیمی
  • شاتکریت سطوح شیب دار

ویژگی ها

  • حصول مقاومت بالای اولیه و نهایی در ترکیبات سیمانی
  • تسریع زمان گیرش اولیه و نهایی
  • امکان قالب برداری سریع
  • کاهش زمان برای محافظت از بتن در فصول سرد
  • کاهش ملات ریزشی در عملیات بتن پاشی Low Rebounding))

مقدار مصرف

میزان دقیق مصرف این محصول با توجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن و ملات تازه و سخت شده مانند روانی ، زمان گیرش و مقاومت اولیه و نهایی با مصالح و شرایط محیطی موجود در محل پروژه انجام گیرد . به طور کلی این 

مقدار بین 1تا 5 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد .

 

 

 

روش مصرف

این محصول را می توان مستقیما با آب مخلوط و به بتن آماده اضافه نمود ، همچنین این محصول می تواند مستقیما به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه گردد .

اطلاعات فنی

پودر

حالت فیزیکی

1.10± 0.02 gr/cm³

وزن مخصوص

سفید

رنگ

3.5 ± 0.2

PH

فاقد یون کلر(BS5075)

مقدار کلراید

استاندارد

     ASTM C494 – TYPE C

EN934-2   TABLE 6/7

   

 

 

 

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود .

در صورت تماس با چشم و یا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود .

شرایط نگهداری

 در انبار مسقف و دور از نور خورشید و در دمای 5+ الی 40+ درجه سانتیگراد نگهداری گردد .

مدت نگهداری

 یک سال در بسته ‌بندی اولیه

نوع بسته بندی

کیسه 25 کیلوگرمی