فوق کاهنده آب وزودگیر ESA.WA203

فوق کاهنده آب وزودگیر 203                         ESA.WA203

این محصول بر پایه سولفانات نفتالین فرمالئید با خاصیت زودگیری و برای ساخت بتن هایی با کارایی بالا ، نسبت آب به سیمان پایین و در شرایط محیطی معتدل و سرد طراحی شده است .

موارد استفاده

 • بتن ریزی در مناطق سردسیر
 • تولید بتن فوق روان
 • مناسب برای تولید بتن با مصالح شکسته
 • تولید بتن پر مقاومت با توجه به امکان کاهش نسبت آب به سیمان
 • بتن ریزی در مقاطع با تراکم بالای آرماتور
 • بتن ریزی در زمستان ( جایگزینی مناسب برای ضد یخ بتنی )

ویژگی ها

 • کاهش آب مصرفی بتن تا 25 درصد
 • مناسب بتن ریزی در هوای سرد
 • کاهش زمان گیرش اولیه بتن
 • کاهش نفوذ پذیری بتن
 • کاهش تخلخل بتن
 • تسریع عملیات بتن ریزی وکاهش هزینه های مربوط به اجرا
 • فاقد یون کلراید

مقدار مصرف

میزان دقیق مصرف این محصول باتوجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نیاز مشخص می گردد . پیشنهاد می شود جهت اندازه گیری مقدار مصرف بهینه این محصول تست های کارگاهی بر روی خواص بتن تازه مانند روانی ، حفظ روانی ، زمان گیرش و مقاومت مورد نظر با مصالح و شرایط محیطی موجود در محل انجام گیرد . به طور کلی این مقدار بین 3/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن مواد سیمانی              (میکروسیلیس ، خاکستر بادی ،خاکستر کوره های آهن گدازی و...) پیشنهاد می گردد . 

روش مصرف

این محصول را می توان مستقیماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و یا با هر نسبتی با بخشی از آب بتن و یا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود . توجه شود هیچگاه این محصول مستقیماً به مخلوط سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد .

اطلاعات فنی

مایع

حالت فیزیکی

1.2± 0.02 gr/cm³

وزن مخصوص

قهوایی تیره

رنگ

8 ± 1

PH

فاقد یون کلر(BS5075)

مقدار کلراید

(2-) درجه سانتیگراد

دمای انجماد

 

مقدار هوازایی

استاندارد

ASTM C494 – TYPE E   EN 934-2

 

 

 

نکات ایمنی

این محصول در محدوده مواد مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد ولی در صورت تماس با پوست پیش از خشک شدن با آب قابل شستشو می‌باشد ، همچنین در صورت ورود این محصول به دهان یا چشم ، بلافاصله با آب فراوان شستشو و به نزدیکترین درمانگاه مراجعه گردد.

شرایط نگهداری

 در انبار مسقف و دور از نور خورشید و در دمای 5+ الی 35 + درجه سانتیگراد نگهداری گردد

مدت نگهداری

 یک سال در بسته ‌بندی اولیه

نوع بسته بندی

  گالن 22 کیلوگرمی