ملات آب بند فوری

ملات آب بند فوری                                 ESA.Plug

محصول ESA.Plug نوعی ملات آب بند کننده فوری سیمانی است که بعد از اختلاط با آب تبدیل به خمیری قوی برای جلوگیری آنی نشت های پر فشار می گردد .

موارد استفاده

 • آب بندی آنی هرگونه نشت آب ( مثبت و منفی )
 • آب بندی انواع مقاطع بتنی ، سنگی و ....
 • آب بندی دیوارهای حائل که دسترسی به پشت آنها نباشد
 • آب بندی منهول ها ، ولوپیت ها ، سازه سد ، چاله آسانسور ، مخازن آب و...

ویژگی ها

 • گیرش آنی ملات ظرف مدت 5 الی 20 ثانیه
 • امکان آب بندی نشت های پرفشار در سازه های سد ، تونل مخازن آب آشامیدنی ، منهول ها ولوپیت ، استخر ، چاله آسانسور و....
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن ، سنگ و انواع مصالح
 • قابلیت کاربرد درتماس با آب آشامیدنی
 • بدون انقباض و ترک خوردگی
 • امکان بهره برداری سریع از سازه آب بند شده
 • سهولت اجرا
 • غیر سمی

روش مصرف

بعد از  باز نمودن درز در حال نشت به شکل V مقدار مناسبی از پودر را با میزان مشخصی آب مخلوط نموده تا خمیر یکنواختی حاصل گردد ، مخلوط آماده را به سرعت بر روی محل نشت قرار داده و حداقل 20 الی 50 ثانیه با فشار در آن 

محل نگه می داریم . بعد از آب بند شدن محل می توان مواد مازاد بر روی محل نشت را از روی آن تراشید و مقطع را هم سطح نمود .

در نشت های با فشار بالا میتوان در ابتدا در محل نشت با استفاده از یک لوله مقطع را زهکش کرده و محل را به روش بالا آب بند نمود .

درتمامی مراحل از دستکش استفاده نمائید .

مقدار مصرف

میزان مصرف با توجه به ابعاد مقاطع درحال نشت و همچنین وزن مخصوص محصول قابل محاسبه است . باتوجه به زمان گیرش سریع این محصول توصیه می گردد همیشه میزانی از خمیر آماده گردد که در محدوده زمانی گیرش این محصول قابل مصرف باشد .

اطلاعات فنی

پودر

حالت فیزیکی

1.5± 0.02 gr/cm³

وزن مخصوص

خاکستری

رنگ

 

PH

استاندارد

     ASTM C928

 

 

 

نکات ایمنی

این محصول در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد ، با این وجود در صورت تماس با پوست بلافاصله با آب شسته شده و در صورت تماس با چشم و یا بلیعده شدن بلافاصله با آب فراوان شستشو شود و به پزشک مراجعه گردد .

از آنجائیکه این ماده قلیایی می باشد توصیه اکید می گردد زمان اجرا از عینک ، دستکش و لباس کار مناسب استفاده گردد .

شرایط نگهداری

در انبار مسقف و دور از نور خورشید و در دمای 5+ الی 30+ درجه سانتیگراد نگهداری گردد .

مدت نگهداری

 یکسال در بسته ‌بندی اولیه

نوع بسته بندی

کیسه 10 و 25 کیلوگرمی