ترمیم کننده اپوکسی ESA.NR

ترمیم کننده اپوکسی ESA.NR

این محصول بر پایه رزین های اپوکسی با قابلیت اجرا بر روی کف ، دیوار وسقف جهت کاربردهای گوناگون طراحی شده است

شناسه محصول: ESA.NR